Κοινωφελής Εργασία
Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Θεσσαλονίκης (Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πράξη: "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Περίληψη Σχετικής Ανακοίνωσης

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 17/08/2012 έως και 27/08/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Θεσσαλονίκης (Πολεοδομικό Συγκρότημα πλην Δήμου Θεσσαλονίκης)

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πράξη: "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Περίληψη Σχετικής Ανακοίνωσης

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 17/08/2012 έως και 27/08/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Θεσσαλονίκης (Κεντρικός Τομέας)

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στον Κεντρικό Τομέα Θεσσαλονίκης».
Περίληψη Σχετικής Ανακοίνωσης

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 17/08/2012 έως και 27/08/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Κιλκίς

"Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πράξη:"Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Κιλκίς".

*Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22/8/2012 έως 31/8/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Πιερίας

"Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα", το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πράξη:"Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πιερίας".

* Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22/8/2012 έως 31/8/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Σερρών

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Σερρών».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 7/8/2012 έως 16/8/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Πέλλας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πέλλας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/8/2012 έως 10/8/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Ημαθίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικης Μακεδονιας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ημαθίας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 23/7/2012 έως 1/8/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αχαΐας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αχαίας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 16/7/2012 – 25/7/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Χαλκιδικής

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικης Μακεδονιας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Χαλκιδικής».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/7/2012 – 22/7/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Ευρυτανίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ευρυτανίας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 9 – 18 Ιουλίου 2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Τρικάλων

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Τρικάλων»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 5/7/12 - 14/7/12

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Φωκίδας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φωκίδας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 27/6/2012 έως τις 6/7/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Εύβοιας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Εύβοιας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25/6/2012 έως τις 4/7/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Μαγνησίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Μαγνησίας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25/6/2012 έως τις 4/7/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Κοζάνης

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Κοζάνης».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25/06/2012 ΕΩΣ 04/07/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Βοιωτίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Βοιωτίας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 20/6/2012 έως τις 29/6/2012

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Πειραιά

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Νήσων

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Νήσων».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αττικής [Βόρειος Τομέας]

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αττικής [Νότιος Τομέας]

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αττικής [Κεντρικός Τομέας]

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αττικής [Δυτικός Τομέας]

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής – Δυτικός Περιφερειακός Τομέας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Δυτικής Αττικής

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Αττικής την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/6/2012 έως τις 22/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Φθιώτιδας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φθιώτιδας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 12/6/2012 έως τις 21/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αρκαδίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αρκαδίας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6/2012 έως τις 20/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Κορινθίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Κορινθίας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6/2012 έως τις 20/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Μεσσηνίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Μεσσηνίας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6/2012 έως τις 20/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Λακωνίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Λακωνίας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6/2012 έως τις 20/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αργολίδας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αργολίδας».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6/2012 έως τις 20/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αιτωλοακαρνανίας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 12/6/12 έως τις 21/6/12.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Λάρισας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Λάρισας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 12/6/2012 έως τις 21/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Γρεβενών

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γρεβενών».

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6/2012 έως τις 20/6/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Κυκλάδων

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, που είχε ανασταλεί, συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος, δηλαδή 7 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 5 Ιουνίου και ως τις 11 Ιουνίου 2012.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Κυκλάδων» br>

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Φλώρινας

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, που είχε ανασταλεί, συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος, δηλαδή 10 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 11 Ιουνίου έως τις 20 Ιουνίου 2012.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φλώρινας»
*το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25/4/2012 έως τις 4/5/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Άρτας

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, που είχε ανασταλεί, συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος, δηλαδή 8 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις Τρίτη 5 Ιουνίου έως τις 12 Ιουνίου 2012.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Άρτας».
* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 23/4/2012 έως τις 2/5/2012.

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΠΕ Καρδίτσας

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, που είχε ανασταλεί, συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος, δηλαδή 8 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 5 Ιουνίου και ως τις 12 Ιουνίου 2012.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Καρδίτσας»
* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 23/4/2012 έως τις 2/5/2012.

Διευκρινήσεις για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πίνακα 02

Ανακοίνωση κοινωφελούς εργασίας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Καστοριάς

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, που είχε ανασταλεί, συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος, δηλαδή 4 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 5 Ιουνίου και ως τις 8 Ιουνίου 2012.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Καστοριάς»
* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 19/4/2012 έως τις 28/4/2012.

Νέα αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων(Ημ. 20/7/2012)

Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΠΕ Ηλείας

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (ΚΟΧ 5.703/1/2012), που είχε ανασταλεί, συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος, δηλαδή 2 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 7 Ιουνίου έως τις 8 Ιουνίου 2012 (από τις 9.00 έως τις 13.30).

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΗΛΕΙΑΣ»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 18/4/2012 έως τις 27/4/2012.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Ρόδου

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 2/4/2012 έως τις 11/4/2012.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Χίου

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Χίου»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 3/4/2012 έως τις 12/4/2012.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Θεσπρωτίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Θεσπρωτίας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 2/4/2012 έως τις 11/4/2012.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Πρέβεζας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πρέβεζας»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 26/3/12 έως τις 4/4/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Ιωάννινα

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ιωαννίνων»

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 21/3/12 έως τις 30/3/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Έβρου

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα παρακάτω προγράμματα:

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/3/12 έως τις 10/3/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Ροδόπης

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα παρακάτω προγράμματα:

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/3/12 έως τις 10/3/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Έβρου

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα παρακάτω προγράμματα:

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/3/12 έως τις 10/3/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Ροδόπης

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα παρακάτω προγράμματα:

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/3/12 έως τις 10/3/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Δράμας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα παρακάτω προγράμματα:

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/3/12 έως τις 10/3/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Καβάλας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα παρακάτω προγράμματα:

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 29/2/12 έως τις 9/3/12.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενημέρωσης δικαιούχων Ξάνθης

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα παρακάτω προγράμματα:

* το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 1/3/12 έως τις 10/3/12.