5000928-19: Αποτελέσματα οριστικής κατακύρωσης για τη διακήρυξη σχετικά με την Προμήθεια ειδών σίτισης για τα προγράμματα κατάρτισης για το έργο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

11 Οκτωβρίου 2018

Δείτε τα αποτελέσματα στα ακόλουθα  αρχεία: αρχείο 1 αρχείο 2