ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5003379/Ν (ΙΙ)

7 Ιουνίου 2021

Σε συνέχεια της κλήρωσης που διενεργήθηκε μέσω zoom την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 11 π.μ  στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Εμμανουήλ Μπενάκη 71 Α, 6Ος όροφος) για τους υποψήφιους που ισοβάθμησαν με Α/Α 49- 68 με σκοπό την πλήρωση των θέσεων 49 και 50 και την κατάταξη των αναπληρωματικών καταρτιζομένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/N και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379  ανακοινώνεται η παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης:

49 739542718028
50 222142518638
51 784205537298
52 439576554977
53 494172616746
54 207264665637
55 576879285000
56 782913004234
57 643207174315
58 764513026958
59 762800507350
60 395876032138
61 747749890547
62 582157767167
63 274835682025
64 743974143649
65 276426968210
66 651115822172
67 772159816547
68 760568025171