ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NEETS) του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας

23 Μαΐου 2016

ΑΙΤΗΣΗ EGF – ΦΩΚΑΣ 

Ετικέτες: