Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων υποψηφιοτήτων Νέων Ανέργων στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων ανέργων έκτος απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

7 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με Α. Π.: 2417/07.07.2017 Πρόσκληση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

2. Την με Α.Π. : 3701/25/07/2017 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Αρ. Πράξης 8)

3. Το με Α.Π.: 4013/04/08/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων,

ανακοινώνει:

τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων ανέργων έκτος απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το αρχείο με τον τίτλο: Ένσταση ΕΙΕΑΔ (διατίθεται εδώ: http://www.eiead.gr/publications/docs/Entypo_ypovolis_enstasis.doc ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eiead.gr από τις 07/08/2017 έως τις 09/08/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε τον πίνακα εδώ: http://www.eiead.gr/publications/docs/Prosorinos_pinakas_apotelesmaton_EGF_LARISA.pdf

Ετικέτες: