Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

8 Αυγούστου 2017

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ http://www.eiead.gr/publications/docs/Prosorinoi_Pinakes_symvoulwn_c.pdf προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Ετικέτες: