Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη νέων ανέργων (NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα

5 Μαΐου 2016

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την “ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ένταξη νέων ανέργων – (NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS”, ότι λόγω της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για τις 6 και 7 Μαΐου 2016, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης καθώς και των συνοδευτικών δικαιολογητικών στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Ετικέτες: