ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5003379/Ε (ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΣΤΡΙΑΣ)

22 Μαρτίου 2019

Ανακοινώνεται ότι λόγω της επίσημης αργίας της 25ης Μαρτίου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό 5003379/Ε που αφορά στη θέση του/της Γραφίστα/στριας μετατίθεται κατά μία εργάσιμη ημέρα, ήτοι έως και την 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

Πράξη «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» [κωδικός ΟΠΣ (ΜIS) 5003379].

 

 

Ετικέτες: