Ανακοίνωση: Συνέχιση παροχής των υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εξ αποστάσεως

24 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε. γνωστοποιεί τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής, τροποποιώντας την ακολουθούμενη μέθοδο παροχής, λόγω του COVID-19, σε εξ αποστάσεως. Έτσι, η παροχή των υπηρεσιών για τους εργαζόμενους και ανέργους της χώρας, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της εγκυρότητας και εμπιστευτικότητας, γίνεται πλέον με τους εξής τρόπους:

  • Για άμεση υποβολή ερωτήματος στα πεδία του Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού, Εργασιακού και Απασχόλησης επισκεφθείτε τον σύνδεσμο http://www.ergasiaine.gr/LaborOnline.aspx
  • Για επικοινωνία με τη δομή πληροφόρησης και συμβουλευτικής (έμμεση υποβολή ερωτημάτων, πληροφόρηση), χρησιμοποιήστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: inediktio@inegsee.gr 
  • Για ειδική πληροφόρηση λόγω COVID-19 (άδεια ειδικού σκοπού, αποδοχές, κλείσιμο επιχειρήσεων, μηχανισμός στήριξης εργαζομένων, μέτρα προστασίας και ασφάλειας εργαζομένων, εξ αποστάσεως εργασία) μπορείτε να απευθυνθείτε στην  ANTI-COVID-19 Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων της Γ.Σ.Ε.Ε. στο σύνδεσμο:  https://gsee.gr/?page_id=36762

 

Εργαζόμαστε με Ασφάλεια ……. Μένουμε σπίτι……..

 

Τίτλος Πράξης: «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»,  με κωδικό ΟΠΣ 5000945,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»