ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5003379/Ν (Ι)

2 Ιουνίου 2021

Σε συνέχεια της από 25/5/2021 ανάρτησης του πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/N και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379 ανακοινώνεται ότι:

την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 11 π.μ  θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Εμμανουήλ Μπενάκη 71 Α, 6Ος όροφος) κλήρωση για τους είκοσι (20) υποψήφιους που ισοβαθμούν με Α/Α 49- 68 με σκοπό την πλήρωση των θέσεων 49 και 50 και την κατάταξη των αναπληρωματικών καταρτιζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Η διαδικασία της κλήρωσης για τη διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας θα διεξαχθεί μέσω ZOOM από την Επιτροπή Αξιολόγησης/ εκπρόσωπο του Φορέα, διαδικτυακής  παρουσίας των υποψηφίων που ισοβάθμησαν και δικηγόρου/ συμβολαιογράφου, ο οποίος θα την επικυρώσει με σύνταξη σχετικής πράξης.  Η κλήρωση θα λάβει χώρα ανεξαρτήτου της δυνατότητας της διαδικτυακής παρουσίας των υποψηφίων ή μη.

Προκειμένου να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι την κλήρωση θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο σχετικός σύνδεσμος.