Ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων της Πρόσκλησης σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Δράσης BUILD UP Skills UPSWING που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»

21 Σεπτεμβρίου 2016

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβαίνει στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων της Πρόσκλησης σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Δράσης BUILD UP Skills UPSWING που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ