Απόφαση ανάθεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκδοτική παραγωγή μελετητικών προϊόντων και υλικού δημοσιότητας» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 115/27.02.2020 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (με κωδ. 5003379/ΔΗΜ)

3 Αυγούστου 2020

Δυνάμει της από 30/06/2020 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση της υπ’ αρ. πρωτ. 115/27.02.2020 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (με κωδ. 5003379/ΔΗΜ) για την ανάθεση (με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016) του έργου «Εκδοτική παραγωγή μελετητικών προϊόντων και υλικού δημοσιότητας» στο πλαίσιο των Υποέργων 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» και 2 «Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού» της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», εγκρίνεται η ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Εκδοτική παραγωγή μελετητικών προϊόντων και υλικού δημοσιότητας» με Αναθέτουσα Αρχή το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, τηλ.: 210 3327710, e-mail: info@inegsee.gr στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (δ.τ. ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αντιγόνης 60, Τ.Κ. 10442, τηλ.: 2105156810, e-mail: info@kambili.gr, έναντι ποσού 18.508,20 € πλέον ΦΠΑ (20.868,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εκδοτική παραγωγή μελετητικών προϊόντων και υλικού δημοσιότητας. Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 Εκδοτική παραγωγή 30 μελετητικών προϊόντων 1.100 – Τελικές διορθώσεις σε μακέτες αγορά χάρτου – film, μοντάζ, CTP – εκτύπωση – βερνίκι off set στο εξώφυλλο – βιβλιοδεσία – μεταφορά.
2 Banner έργου 1 – Δημιουργικό (μακέτα) και παραγωγή Roll up banner

– Διάσταση: 0.85 X 2.00 m.

– Τετραχρωμία.

– Εκτύπωση σε pvc μουσαμά.

– Πτυσσόμενο stand δαπέδου μονής όψης ελαφριάς και ανθεκτικής κατασκευής.

– Βάση αλουμινίου με 2 πέλματα για στήριξη στο δάπεδο.

– Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς.

3 Banner για διαφήμιση στο διαδίκτυο 1 – 3 διαστάσεων (μικρό, μεσαίο, μεγάλο – λειτουργικά και σε περιβάλλον Android – Android Responsive)

– Αρχεία κινούμενα html5.

4 Newsletter 3 – Δημιουργικό (λειτουργικά και σε περιβάλλον Android – Android Responsive)
5 Αφίσες 50 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Σχήμα Σελίδας: Α1 (50Χ70)

– Χαρτί illustration ή velvet (mat) 170gr

– Τετραχρωμία Εκτύπωση offset ή digital

6 USB 300 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– 16GB USB flash drive, με εκτυπωμένα τα σήματα του έργου και το λογότυπο του φορέα (τετραχρωμία)

7 Σημειωματάρια 300 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Οικολογικά Σημειωματάρια με Λάστιχο Διαστάσεις 210 x 148 mm

8 Τσάντες 300 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Σακίδιο πλάτης laptop, Διάσταση περίπου 28 Χ 45 εκατοστά.

– Τεχνική Εκτύπ. Θερμοτυπία

– με εκτυπωμένα σήματα του έργου και το λογότυπο του φορέα (τετραχρωμία). Διάσταση εκτύπωσης: περίπου 10 x 5 cm

9 Στυλό 300 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Ξύλινα/μεταλλικά rollerball pen.

– Μπλε μελάνι.

– Με εκτυπωμένα τα σήματα του έργου και το λογότυπο του φορέα (τετραχρωμία).

10 Ντοσιέ συνεδρίου 300 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Ντοσιέ συνεδρίου Α4 από οικολογικό χαρτόνι 450g/m². Περιλαμβάνει μπλοκ 20 φύλλων. Με εκτυπωμένα σήματα του έργου και το λογότυπο του φορέα (τετραχρωμία)

12 Φυλλάδια συνεδρίου 500 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Τρίπτυχο 29x42cm, Α3, τετραχρωμία, σε χαρτί 170 γραμμαρίων, illustration

– με εκτυπωμένα σήματα του έργου και το λογότυπο του φορέα (τετραχρωμία)

 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 Banner έργου 1 – Δημιουργικό (μακέτα) και παραγωγή Roll up banner

– Διάσταση: 0.85 X 2.00 m.

– Τετραχρωμία.

– Εκτύπωση σε pvc μουσαμά.

– Πτυσσόμενο stand δαπέδου μονής όψης ελαφριάς και ανθεκτικής κατασκευής.

– Βάση αλουμινίου με 2 πέλματα για στήριξη στο δάπεδο.

– Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς.

2 Banner ιστοσελίδας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 1 – 3 διαστάσεων (μικρό, μεσαίο, μεγάλο – λειτουργικά και σε περιβάλλον Android – Android Responsive)

– Αρχεία κινούμενα html5.

3 Αφίσες 50 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Σχήμα Σελίδας: Α1 (50Χ70)

– Χαρτί illustration ή velvet (mat) 170gr

– Τετραχρωμία Εκτύπωση offset ή digital

4 Newsletter 2 – Δημιουργικό (λειτουργικά και σε περιβάλλον Android – Android Responsive)
5 Φυλλάδια 300 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Τρίπτυχο 29x42cm, Α3, τετραχρωμία, σε χαρτί 170 γραμμαρίων, illustration

– με εκτυπωμένα σήματα του έργου και το λογότυπο του φορέα (τετραχρωμία)

6 Σημειωματάρια 70 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– Οικολογικά Σημειωματάρια με Λάστιχο Διαστάσεις 210 x 148 mm

7 USB 55 – Δημιουργικό και Παραγωγή

– 16GB USB flash drive, με εκτυπωμένα τα σήματα του έργου και το λογότυπο του φορέα (τετραχρωμία)

8 Εκδοτική παραγωγή τριών (3) τόμων εκπαιδευτικού υλικού 241

 

 

– Κειμενογράφηση – σύνταξη – διορθώσεις – σελιδοποίηση – κατασκευή πινάκων ή διαγραμμάτων, μακέτες, διορθώσεις, δοκίμια εξωφύλλου και εσωτερικού – αγορά χάρτου – film, μοντάζ, CTP – εκτύπωση – βερνίκι off set στο εξώφυλλο – βιβλιοδεσία – μεταφορά.

– Περίπου 200 σελ. κάθε τόμος