ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ

26 Σεπτεμβρίου 2018

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/11 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης εργαζομένων στους νομούς Έβρου και Δράμας στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα ΛΑΠ» ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης :

  1. Για τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου στο νομό Δράμας και συγκεκριμένα στο εργατικό κέντρο της πόλης της Δράμας

 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 393/ 20-07-2018

 

  1. Για τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου στο νομό Έβρου και συγκεκριμένα στο εργατικό κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης

 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 394/ 20-07-2018