Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων – (NEET’s) ηλικίας 15 έως 29 ετών με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS

25 Μαΐου 2016

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβαίνει στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο, με στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης.

Apotelesmata Simvoulon EGF FOCAS

Ετικέτες: