ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων»

13 Ιανουαρίου 2014

Οι υποψήφιοι που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις εργασίας του έργου «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» που αναρτήθηκε στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανέρχονται σε διακόσιους δέκα επτά (217). Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε για τις αιτήσεις των