Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων συμβούλων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS

1 Ιουνίου 2016

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβαίνει στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων συμβούλων με στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης.

Egf Focas anakoinosi apotelesmaton