ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της 5003379/Ε Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

11 Απριλίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της 5003379/Ε Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Γραφίστα/στριας ο/η οποίος/α θα αναλάβει το γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση μελετητικών προϊόντων της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

Σχετικά αρχεία

Αποτελέσματα 5003379E

 

 

Ετικέτες: