Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψήφιων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

12 Σεπτεμβρίου 2017

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ , στο Πλαίσιο της από 04/08/2017, «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/ Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020», ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων.

Για το Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Αθήνα)

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 323/9/8/2017 49,33
2 333/21/8/2017 47,5
3 324/9/8/2017 46,33
4 326/11/8/2017 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ  ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Για το στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Λάρισα)

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 329/18/8/2017 55,46
2 331/18/8/2017 45,25
3 325/10/8/2017 40,67
4 322/8/8/2017 34,83
5 332/18/8/2017 33,25
6 327/16/8/2017 17,71

 

Για το στελέχους συντονισμού και υποστήριξης (Λάρισα)

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 328/16/8/2017 42
2 330/18/8/2017 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ  ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Ετικέτες: