ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

17 Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 2 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των  Δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περιφέρειες Μετάβασης», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΒΕΡΟΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΑΘΗΝΑ-ΑΙΓΙΟ-ΑΡΓΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΙΩΝΝΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΛΑΜΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
1 8534 Χ Χ       13,00
2 8881 Χ Χ Χ   Χ 11,83
3 8891 Χ Χ   Χ   9,53
4 8746 Χ Χ Χ     4,43