ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δυτικής Μακεδονίας

1 Απριλίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 23/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δυτικής Μακεδονίας Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 2 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περιφέρειες σε Μετάβαση»», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΡΤΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΔΡΑΜΑ, ΕΔΕΣΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΗΒΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΙΚΛΚΙΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΛΑΜΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΑΝΘΗ, ΠΑΤΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΡΟΔΟΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΧΑΝΙΑ
1 5082/01-02-2018 Χ   14,2
2 7030/03-02-2018 Χ Χ 5,94