Αποτελέσματα διαγωνισμού στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 3/2017 Διακήρυξης του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

6 Δεκεμβρίου 2017

Ενημερώνουμε, πως σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ,  ο διαγωνισμός στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 3/2017 Διακήρυξης του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Πιστοποίηση εκπαιδευομένων στις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ για τα προγράμματα κατάρτισης της Ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)» και κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020», ολοκληρώθηκε και ως ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, ορίστηκε ο υποψήφιος με την Επωνυμία «GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».