Αποτελέσματα Επιτυχόντων Υποψηφίων Νέων Ηλικίας 15 έως 29 Ετών Εκτός Απασχόλησης Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Neets) του Έργου «ΚΩΔ.:EGF/2014/O13 EL/ODYSSEFS FOKAS

1 Ιουλίου 2016

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/02/Mitroo_Ofeloumrnon_sto_plaisio_tou_Ergou.pdf