ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6 – ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

21 Ιουλίου 2015

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» και Υποέργο 14 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) –ΙΝΕ ΓΣΕΕ» με κωδικό MIS 491402  για σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με 1 φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του  Επιστημονικού Συνεργάτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος – πρόσκληση 6).

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Ετικέτες: