ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7 – ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

6 Ιουλίου 2015

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:  Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 και Υποέργο 14 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕ ΓΣΕΕ» το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με 1 φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του Συνεργάτη Διοικητικής Υποστήριξης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (Ξάνθη).

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Ετικέτες: