ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8 – ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ

24 Ιουλίου 2015

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» και Υποέργο 14 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) –ΙΝΕ ΓΣΕΕ» με κωδικό MIS 491402  για σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με 1 φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του  Επιστημονικού Συνεργάτηστην περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο-Πρόσκληση 8)

Δείτε τα αποτελέσματα

Ετικέτες: