ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3: «EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES»)

21 Απριλίου 2016

afisa publishing egf1ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3:  «EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES») ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS II ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

1 ΚΟΝΤΖΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων  
2 ΣΠΑΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων  
3 ΝΤΑΦΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ Δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων  
4 ΜΑΚΡΑΧΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων  
5 ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 7,4
6 ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΛΕΝΗ   Διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 10,4
7 ΚΑΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ Δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων  

Ετικέτες: