Αποτελέσματα Κατάταξης Εξωτερικών Συνεργατών – Πρόσκληση 471711 -(8)

18 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 471711 -(8)]

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (κωδ. MIS 411711) η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.05, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 3 «Μετατροπή Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Μορφή Εξ αποστάσεως [Παραγωγή – προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού & Mentoring (συμβουλευτική υποστήριξη) των εκπαιδευτών των δράσεων κατάρτισης]»

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Ετικέτες: