ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

19 Ιανουαρίου 2015

Στο πλαίσιο των Πράξεων: «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 8  περιφέρειες σύγκλισης» (κωδ. MIS 411710), «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (κωδ. MIS 411711),  «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» (κωδ. MIS 411712) οι οποίες εντάσσονται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.04, Α.Π.05, Α.Π. 06, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» και του Υποέργου 2 «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

 

Για τις παρακάτω Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ξάνθη), Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη & Βέροια), Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Θεσσαλίας (Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλος), Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), Πελοποννήσου (Τρίπολη), Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Ναύπακτος), Βορείου Αιγαίου (Χίος), Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος, Σύρος), Κρήτης (Ηράκλειο).

 

Αποτελέσματα Χίου

Αποτελέσματα Βέροιας

Αποτελέσματα Τρίπολης   Οριστικά αποτελέσματα Τρίπολης

Αποτελέσματα Ηπείρου

Αποτελέσματα Ξάνθης

Αποτελέσματα Κρήτης

Αποτελέσματα Θεσσαλονίκης   Οριστικά αποτελέσματα Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα Δυτικής Ελλάδας

Αποτελέσματα Λαμίας

Αποτελέσματα Ρόδου

Αποτελέσματα Σύρου

Αποτελέσματα Κοζάνης

Αποτελέσματα Θεσσαλίας  Οριστικά αποτελέσματα Λάρισα

Ετικέτες: