ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

25 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
 «Πιστοποίηση Εκπαιδευομένων στις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο των Υποέργων 1 με τίτλο «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», 2 με τίτλο: «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περιφέρειες σε Μετάβαση», 3 με τίτλο: «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», και 4 με τίτλο: «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)» και της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

 

ΕΠΩΝΗΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.