Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5004206-5

13 Ιουλίου 2021

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5004206-5 για την απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου δύο (2) φιλολόγων – επιμελητών/τριών μελετητικών προϊόντων στο πλαίσιο των Υποέργων 2 «Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων» και 3 «Ανάλυση του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος και ανίχνευση των αναγκών σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες» της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Αρχείο ανακοίνωσης: Apotelesmata Prosklhshs 5004206-5