Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5031891-2Β

25 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5031891-2Β για την απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ενός/μίας (1) επιστημονικού/ης συνεργάτη/ιδας για την εκπόνηση ερευνητικού/ μελετητικού έργου αποτύπωσης μείγματος δεξιοτήτων για το επάγγελμα «Μάγειρας/ Μαγείρισσα» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις ΙΝΕ ΓΣΕΕ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΟΠΣ 5031891), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Σχετικά αρχεία

Apotelesmata Prosklhshs 5031891 2B