ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

4 Απριλίου 2017

4/04/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με θέμα «Τουρισμός, Διακλαδική Δυναμική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», στο Ηράκλειο Κρήτης, την 1η Απριλίου 2017.

Αποτέλεσε μια ουσιαστική διακλαδική παρέμβαση που ενσωμάτωσε τόσο την επιστημονική οπτική όσο και το δημόσιο και κοινωνικό διάλογο που οφείλουν οι κοινωνικοί εταίροι και φορείς να διεξάγουν συστηματικά προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και της παραγωγικής διαδικασίας.

Διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις ώστε οι ευνοϊκές εξελίξεις στις αφίξεις τουριστών να οδηγήσουν σε διάχυση του οφέλους και την ανασυγκρότηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με όρους αναβάθμισης της εργασίας.

Επιπλέον αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της εμπλοκής της ελληνικής οικονομίας στο διεθνή τουρισμό, μέσω υπέρβασης του τρόπου προσέγγισης της Ελλάδας αποκλειστικά ή κυρίως ως χώρας υποδοχής.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ημερίδα μπορούν να κατανεμηθούν στους παρακάτω άξονες:

 • Ο τουρισμός μπορεί να γίνει πόλος διακλαδικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης της οικονομίας. Οι προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού είναι αξιόλογες, αρκεί να μην περιοριστούν στα όρια του ίδιου του κλάδου. Συνεπώς, τα μείζονα ερωτήματα είναι η διακλαδική και περιφερειακή διάχυση του οφέλους από την εκμετάλλευση των θετικών προοπτικών του κλάδου.
 • Ο κλάδος του τουρισμού όπως και του επισιτισμού εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού που απασχολείται σε αυτούς. Είναι αναγκαία η επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον τουρισμό με έμφαση στην άμεση αποκατάσταση της καθολικότητας και του περιεχομένου της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, της υποχρεωτικότητας των ΣΣΕ, της αρχής της εύνοιας και της επαναφοράς της μετενέργειας στο σύνολο των όρων των ΣΣΕ.
 • Ο τουρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικονομικό φαινόμενο, το οποίο αποτελεί μια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία στην εγχώρια οικονομία. Η οικονομική διάσταση του τουρισμού διαχωρίζεται κυρίως σε 4 επίπεδα. Αρχικά στο επίπεδο αφίξεων, όπου η δυναμική αύξηση των αφίξεων δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην εγχώρια οικονομία αλλά και να συμβάλλει μελλοντικά στην δυναμική ανάπτυξη του κλάδου. Ωστόσο η έμφαση στον αριθμό των αφίξεων αποτελεί μια μονομερή προσέγγιση του τουρισμού στο σύνολο της οικονομίας.
  Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο τουρισμός αποτελεί εξαγωγική δραστηριότητα καθώς η ζήτηση του καλύπτεται από το εισόδημα κατοίκων ξένων χωρών. Το χαρακτηριστικό αυτό ευνοεί την αξιοποίηση και άλλων κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας καθώς ο κλάδος του τουρισμού ενώ αποτελεί μια διαδικασία εξαγωγής-εξωστρέφειας, ωστόσο πραγματώνεται εντός της χώρας μας.
  Κατά συνέπεια εκτός από τους βασικούς κλάδους του τουρισμού όπως τα καταλύματα, οι μεταφορές, σημαντικοί επίσης κλάδοι για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας μπορούν να ωφεληθούν όπως η εστίαση και το εμπόριο αλλά το αγροτροφικό σύστημα γενικότερα.
  Η σύνδεση τουρισμού και γεωργίας αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία με συμπληρωματικές και ανταγωνιστικές διαστάσεις, την οποία καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη τους.
  Τέλος, είναι χρήσιμο να εξεταστεί και η οπτική της χώρας μας και ως χώρας αποστολής ενδιάμεσων και τελικών αγαθών και υπηρεσιών (διοργάνωση συνεδρίων, πωλήσεις on line, επίγεια εξυπηρέτηση) με στόχο την ενίσχυση του εξωστρεφούς χαρακτήρα του τουρισμού, ο οποίος υπόσχεται υψηλότερη αξία παραγωγής και απασχόλησης.
 • Την ουσιαστική επένδυση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων που διασφαλίζουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του και συμβάλλουν στην ενίσχυση των όρων διατήρησης και προοπτικής της απασχόλησης του.
 • Την στοχευμένη αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης η οποία τα τελευταία χρόνια βαίνει συνεχώς μειούμενη.
 • Την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και πολιτείας.

 

Επισυνάπτονται οι ομιλίες του κ. Αργείτη Γεώργιου Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και Αναπληρωτή Καθηγητή Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και του κ. Ευάγγελου Νικολαΐδη Επίκουρου Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του Αγροτικού Τομέα, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

Ομιλία του κ. Αργείτη Γεώργιου

Ομιλία του κ. Νικολαΐδη Ευάγγελου