Δελτίο Τύπου: Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως επαγγελματικής συμβουλευτικής, εργαζομένων και ανέργων

13 Απριλίου 2020

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 13/4/2020

Το Ινστιτούτο Εργασίας/Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως επαγγελματικής συμβουλευτικής, εργαζομένων και ανέργων.

Πρόκειται για υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής που υποστηρίζονται τεχνικά από διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούνται ουσιαστικά, σε επίπεδο στόχων και μεθόδου, από τις δια ζώσης. Η εξ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική, μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη της παραδοσιακής μεθόδου, στοχεύει στην εξατομικευμένη υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων για επαγγελματική ανάπτυξη και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους κατά την αναζήτηση εργασίας.

Ειδικότερα, η εξ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική αναπτύσσεται σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζεται από λογισμικό διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και οργανώνεται με τη μορφή ατομικών συνεδρίων και τη χρήση εργαλείων και ερωτηματολογίων. Επιπλέον, σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία, τα στάδια και οι στόχοι της συμβουλευτικής προσαρμόζονται στις ανάγκες των συμβουλευομένων και υπάρχει ευελιξία, τόσο ως προς τον αριθμό των συναντήσεων, όσο και στην επιλογή των εργαλείων.

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες είναι οι ελάχιστες καθώς δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή λογισμικό παρά ηλεκτρονικός υπολογιστής με ηχεία και μικρόφωνο, σύνδεση στο internet ή smart phone ή tablet.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθύνεστε στις δομές του Ινστιτούτου Εργασίας /ΓΣΕΕ.

 

      ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
210 3327722
@ inedikio@inegsee.gr
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
25410 84385
@ xanthiinediktio@inegsee.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2410 537489, 2410 537490
@ larisainediktio@inegsee.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
231 038 5810
@ inediktiothess@inegsee.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2610 624755
@ patrainediktio@inegsee.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
22310 51777, 22310 37902
@ lamiainediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
271 022 6146
@ tripoliinediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2331 075673, 23310 24424
@ veroiainediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ
281 0343616
@ kritiinediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
22810 81692
@ syrosinediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
26820 26969
@prevezainediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
22410 70408
@ rodosinediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
22710 23550
@ chiosinediktio@inegsee.gr 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24610 49780
@ kozaniinediktio@inegsee.gr
ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ EKA
210 8841253
@  eka.migroffice@gmail.com

 

Πράξη: «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»,  με κωδικό ΟΠΣ 5000945,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.