Διεξαγωγή Έρευνας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

11 Νοεμβρίου 2020

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) πραγματοποιούν έρευνα για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και η συμμετοχή σας  σε αυτή την έρευνα είναι πολύτιμη.

Ενήμερη-Συγκατάθεση

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης της πανδημίας COVID-19 σε τέσσερις τομείς: στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον οικονομικό και στην ψηφιοποίηση  προκειμένου να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και εθελοντική. Δε θα ζητηθεί κανένα στοιχείο με το οποίο μπορεί να γίνει ταυτοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων. Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη συμπλήρωσή του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Νικόλαο Αποστολόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και Επιστημονικό Συνεργάτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos.apostolopoulos@gmail.com

 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3pmd5oe