Διήμερη συνάντηση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Ρόδος 25-26 Σεπτεμβρίου 2015 | Οι εξελίξεις στον Κλάδου του Τουρισμού / Επισιτισμού: Διαπιστώσεις – Προβλήματα και Προοπτικές για την Οικονομία και το Εργατικό Δυναμικό

24 Σεπτεμβρίου 2015

Ανάπτυξη, σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και επένδυση στην ποιότητα. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι συζητούν για τις τρεις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου την επόμενη μέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συνάντησης