Δωρεάν εργαστήριο Συμβουλευτικής – «Διαχείριση εργασιακού άγχους»

18 Σεπτεμβρίου 2015

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό της χώρας, με σκοπό τη δωρεάν παροχή Πληροφόρησης σε θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης αλλά και Συμβουλευτικής, υποστηρίζοντας τον εργαζόμενο σε μία σειρά θεμάτων που άπτεται της ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, της καλλιέργειας επαγγελματικών προσόντων και της συνολικής αναβάθμισης του επαγγελματικού προφίλ του.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται δωρεάν εργαστήριο παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής στα γραφεία του Κ.ΑΝ.Ε.Π/Γ.Σ.Ε.Ε (3ης Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα).

Πιο συγκεκριμένα:

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, 17:00 – 21:00

«Διαχείριση Εργασιακού Άγχους»

Ο συντονισμός των εργαστηρίων θα γίνει από τη Σύμβουλο του Δικτύου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, κα. Μπαρδάκη Ντίνα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 20 άτομα και για αυτό το λόγο θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 24/09/2015 και ώρα 12:00.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://goo.gl/7LYNLy

Πληροφορίες: Μπαρδάκη Ντίνα, τηλ.: 210 3327772, e-mail: n.mpardaki@inegsee.gr

 

Ανακοίνωση Εργαστηρίου