Δωρεάν εργαστήριο Συμβουλευτικής στο Δήμο Κηφισίας

20 Ιουλίου 2015

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό της χώρας, με σκοπό τη δωρεάν παροχή Πληροφόρησης σε θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης αλλά και Συμβουλευτικής, υποστηρίζοντας τον εργαζόμενο σε μία σειρά θεμάτων που άπτεται της ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, της καλλιέργειας επαγγελματικών προσόντων και της συνολικής αναβάθμισης του επαγγελματικού προφίλ του.

Το Δίκτυο, στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με το Σημείο Πληροφόρησης του Δήμου Κηφισιάς, διοργανώνει εργαστήριο παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο Δημαρχείο Κηφισιάς.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην Ανακοίνωση Εργαστηρίου