Έκδοση νέου περιοδικού της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων “Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κριτικά Θέματα”

22 Δεκεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκδοση του νέου περιοδικό της  Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τίτλο“Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κριτικά Θέματα” (ADULT EDUCATION Critical Issues).

Το νέο αυτό επιστημονικό περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης, εκδίδεται δυο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Στοχεύει στη διάδοση της έρευνας που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στοχεύει επίσης στην ενθάρρυνση του επιστημονικού και διεπιστημονικού διαλόγου, καθώς και στη διάδοση επιστημονικών γνώσεων.

Δείτε την ανακοίνωση στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2021/12/periodiko_EEEE.pdf