#10 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Απρίλιος 2021

14 Απριλίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δημοσιεύει το νέο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, όπου παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας το 2020.
Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας το 2020 1
1. Μεταβολές στο ποσοστό ανεργίας και στον αριθμό των απασχολουμένων 2
2. Επίπτωση της πανδημίας σε ποιοτικούς δείκτες της απασχόλησης και της ανεργίας 7
3. Επίπτωση της πανδημίας στις αποδοχές των μισθωτών 10
Βιβλιογραφικές αναφορές 14
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.