#11 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Σεπτέμβριος 2021 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

#11 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Σεπτέμβριος 2021

23 Σεπτεμβρίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το νέο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων με τίτλο: Ελληνική οικονομία: Προκλήσεις και προοπτικές.
1. Εισαγωγή 1
2. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 2
3. Η εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς 6
4. Κίνδυνος φτώχειας και συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα 9
Βιβλιογραφία 16
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.