#12 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιανουάριος 2022

19 Ιανουαρίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το νέο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων με τίτλο: «Ακρίβεια, αγοραστική δύναμη και αγορά εργασίας».
1. Εισαγωγή 1
2. Ακρίβεια, αγοραστική δύναμη και μισθοί 3
3. Ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 5
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.