#5 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιούνιος 2020

10 Ιουνίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 5ο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης και ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας με τίτλο «COVID-19: Οι διεθνείς εξελίξεις και οι περιορισμοί για την ελληνική οικονομία».
1. Εισαγωγή 1
2. 2020: Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας 2
3. COVID-19 και αγορά εργασίας: Ανεργία, ανισότητα και επισφάλεια 7
4. 2021: Επιστροφή στην κανονικότητα; 10
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.