#6 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιούλιος 2020

07 Ιουλίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 6ο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων το οποίο εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση και στις πιθανές εξελίξεις στην αγορά εργασίας με τίτλο «Η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα».
1. Εισαγωγή 1
2. Η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα 2
3. Υπόδειγμα ανάπτυξης, διάρθρωση απασχόλησης και κίνδυνος κοινωνικής αποστασιοποίησης 10
4. COVID 19 και περιφερειακές ανισότητες 14
5. Συμπεράσματα 16

 

Εκδότης: ΙΝΕΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.