#7 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Σεπτέμβριος 2020

10 Σεπτεμβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δημοσιεύει το 7ο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων σε μια περίοδο όπου η οικονομική, κοινωνική και γεωπολιτική αβεβαιότητα διαμορφώνουν ένα σύνθετο μείγμα εξελίξεων. Η ανάλυση στηρίζεται στην αξιολόγηση της τρέχουσας συγκυρίας, και ειδικότερα  του β΄ τριμήνου και του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, και παρουσιάζονται παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής στα πεδία της αναπτυξιακής στρατηγικής, της δημοσιονομικής πολιτικής, του μακροοικονομικού μετασχηματισμού και της αγοράς εργασίας.
1. Εισαγωγή 1
2. Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις 2
3. Η μείωση της απασχόλησης φρένο στην οικονομική μεγέθυνση 6
4. Προκλήσεις οικονομικής πολιτικής 8
Εκδότης: ΙΝΕΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.