#9 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Φεβρουάριος 2021

03 Φεβρουαρίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δημοσιεύει το νέο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, όπου παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η επικείμενη διεθνής ανάκαμψη και οι επιβραδυντές της 1
Η ελληνική οικονομία το 2020 5
Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 11
Βιβλιογραφικές αναφορές 14
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.