“Ενημέρωση” Τεύχος 162 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 162

01 Ιουνίου 2009
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Οι δυσμενείς εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία βρίσκουν την ελληνική οικονομία καταπονημένη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της διεθνούς αβεβαιότητας και της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η οποία αποτελεί μια πραγματικότητα που πλήττει ανησυχητικά την διεθνή και την ελληνική οικονομία. Πράγματι, η φάση της ύφεσης σε όλες τις χώρες αναδεικνύεται με την δυσμενή εξέλιξη των βασικών μεγεθών όπως: της αύξησης της ανεργίας, της μείωσης του εισοδήματος, της αύξησης του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, του αποπληθωρισμού, της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής και των πωλήσεων. Η ΕΝΗΜΕΡωΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει άρθρο σχετικά με τις προτάσεις της ΓΣΕΕ για την έξοδο από την οικονομική κρίση, καθώς επίσης και άρθρο που αναφέρεται στην κρίση του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου. Επιπλέον παρουσιάζει άρθρο για την απασχόληση στις υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης στο δημόσιο τομέα. Τέλος δημοσιεύει άρθρο για τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία, καθώς και τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

  • Οι δυνάμεις της εργασίας σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης
  • Η κρίση του κυρίαρχου οικονομικού υποδείγματος
  • Βασικές αρχές για την απασχόληση στις υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης στον δημόσιο τομέα
  • Οικονομική κρίση και υγεία
  • Δραστηριότητες

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής,Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin