“Ενημέρωση” Τεύχος 163 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 163

01 Αυγούστου 2009
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Οι επιπτώσεις στον κόσμο της μισθωτής (και όχι μόνο) εργασίας, της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της πραγματικής οικονομίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη το 2008, είναι και άμεσα ορατές στην χώρα μας σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ του Α΄ τριμήνου του 2009. Η αύξηση της ανεργίας, η μείωση της απασχόλησης και της μισθωτής εργασίας, η αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η συνακόλουθη μείωση της πλήρης και της μόνιμης απασχόλησης, η αύξηση των απολύσεων και τέλος το αρνητικό ισοζύγιο στην αναπλήρωση των θέσεων εργασίας, είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την επεξεργασία των στοιχείων του Α΄ τριμήνου του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους τα οποία αναφέρονται σε άρθρο στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος, δημοσιεύει άρθρο για το ιατρικό προσωπικό στην Ελλάδα καθώς επίσης και άρθρο για την διεθνή διάσκεψη εργασίας στη Γενεύη. Τέλος, δημοσιεύονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

  • Η Απασχόληση και η Ανεργία στην Ελλάδα (α/ τρίμηνο 2009)
  • Ιατρικός Πληθωρισμός στην Ελλάδα
  • Διεθνής Διάσκεψη στην Αθήνα
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής,Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin