“Ενημέρωση” Τεύχος 165 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 165

01 Οκτωβρίου 2009
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της πραγματικής οικονομίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη το 2008 και το 2009, διαπερνά τον παραγωγικό ιστό και της χώρας μας. Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας οι οποίες είναι άμεσα ορατές σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, συνεχίστηκαν και κατά το Β΄ τριμήνου του 2009. Η αύξηση της ανεργίας, κυρίως των ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν και όσων η διάρκεια ανεργίας τους είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση της απασχόλησης και της μισθωτής εργασίας, η αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η συνακόλουθη μείωση της πλήρους και της μόνιμης απασχόλησης, η αύξηση των απολύσεων και τέλος το αρνητικό ισοζύγιο στην αναπλήρωση των θέσεων εργασίας,
συνεχίζουν να υφίστανται και κατά την επεξεργασία των στοιχείων του Β΄ τριμήνου του 2009 (όπως και κατά το Α΄ τρίμηνο), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους Οι διαπιστώσεις αυτές διατυπώνονται σε άρθρο που δημοσιεύει το παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡωΣΗΣ για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 2009. Τέλος, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

  • Η Αγορά Εργασίας το 2009
  • Δραστηριότητες του ΙΝΕ

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής,Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin