Αναδιαρθρώσεις των ελληνικών εξαγωγών και ανταγωνιστικότητα την περίοδο της κρίσης – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναδιαρθρώσεις των ελληνικών εξαγωγών και ανταγωνιστικότητα την περίοδο της κρίσης

29 Δεκεμβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των επιπτώσεων που επέφερε η υλοποίηση των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα των εγχώριων εξαγωγών απέναντι σε 21 χώρες με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί ισχυρές ή ανερχόμενες εμπορικές σχέσεις. Στη μελέτη αξιοποιείται η «Μέθοδος Μετατόπισης Σταθερών Μεριδίων» (Constant Market Share Analysis ή CMSA), όπου αναλύονται οι μεταβολές του μεριδίου αγοράς των εγχώριων εξαγωγών λαμβάνοντας υπόψη τρεις βασικούς παράγοντες: α) την επίδραση του εμπορεύματος, β) την επίδραση της αγοράς και γ) την επίδραση της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, η ανάλυση εξειδικεύεται στις εξαγωγές μεταποιητικών αγαθών λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική τους διάσταση. Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης που υπαγορεύτηκαν από τα ΠΟΠ εγκλώβισαν ακόμα περισσότερο το εγχώριο παραγωγικό υπόδειγμα σε προϊόντα σχετικά χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου (εντάσεως πρώτων υλών και εργασίας), που συνήθως έχουν περιορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκαν χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν περισσότερο σε αναπτυσσόμενες παρά σε αναπτυγμένες οικονομίες.
1 Πρόλογος 7
2 Ανάλυση σταθερών μεριδίων αγοράς 11
2.1 Το βασικό υπόδειγμα CMSA 11
2.2 Μεθοδολογικά ζητήματα και περιορισμοί της μεθόδου CMSA 14
3 Εμπειρική ανάλυση των μεταβολών στις εξαγωγές αγαθών της Ελληνικής οικονομίας 21
3.1 Επιλογή δεδομένων 21
3.2 Εξαγωγικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2000-2016 24
3.3 Αναδιάρθρωση των εξαγωγών και τεχνολογία 33
4 Συμπεράσματα 43
Βιβλιογραφία 47
Παράρτημα: Κλάδοι του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης 51
Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Παϊταρίδης Δημήτρης
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.