Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις
Βασικά στοιχεία και έννοιες

01 Σεπτεμβρίου 2012
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Έλλη Βαρχαλαμά, Άντα Σταμάτη
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.